XIX. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor

Hosszú évek óta hagyomány Tuzséron a nyaranta megrendezésre kerülő gyermek-kézműves tábor. Az elmúlt tizenhat esztendőben a millenniumi események szellemiségében gondoltunk a tábor kibővítésére: ötvözni a tuzséri hagyományokat a határon túl élő magyarság kultúrájával.
Az 1999-es tábort ennek keretében szerveztük meg. Húsz moldvai csángó ¬magyar gyermek érkezett hozzánk felnőtt kísérőkkel, és töltött el nálunk két felejthetetlen hetet.
A 2000-es és 2001-es táborokat már a millenniumi események, illetve hangulat keretében rendeztük meg.
Úgy gondoltuk, hogy a tábor megfelelő keretet nyújt egy a Kárpát-medencében és Moldvában, egységben, illetve szórványban élő népcsoportokat átfogó tábor megrendezésére.
2000-ben a táborunkba érkeztek gyerekek kísérőikkel a Kárpátaljáról 7 fő, Gyergyóból 6, Gyimesből 8, Moldvából 8, Vajdaságból 7, Horvátországból 6, Tuzsérról 25 gyerek vett részt a táborban. Tuzséri foglalkozásvezetők 10 fővel segítették a tábor munkáját.
2001-ben a tábor résztvevői hasonló létszámmal, és az előzőekben felsorolt helyekről érkeztek. Ebben az évben sikerült a Felvidéket is bevonnunk. Minden évben más-más gyerekek kapnak meghívást, ennek eredményeként egyre több gyerek élvezheti a két hetes ittlétet, munkát.
2002-ben a Mezőségből, valamint a Barcaságból (Hétfalusi csángók) is hívtunk meg gyerekeket, akik örömmel tettek eleget ezen felkérésnek. A tábor megtartotta kézműves jellegét, de emellett a különböző tájegységekről érkező gyerekek bemutatták dalaikat, táncaikat, népszokásaikat. Ezzel sikerült megismertetnünk az egymástól földrajzilag távol álló, de gyökereiben nagyon hasonló kultúrákat.
A kézműves foglalkozások tematikáját a megismert eredetregék, történelmi mondák adták, ezzel mélyítettük a határainkon túli és tuzséri gyerekek azonosságtudatát.
2003-ban az előzőekhez hasonlóan szerveztük meg a tábort, a meghívott gyerekek között megjelentek a kalotaszegi vendégek is.
2005-ben két újabb régió gyerekeit sikerült bevonnunk, ezek Szilágyságból, illetve a Dél-erdélyi Déváról, a Böjte atya vetette árvaházból érkeztek közénk, s színesítették a tábor minden napjait.
2006-ban Felvidékről sikerült egy, a Palócföldet, képviselő csoportot meghívnunk.
2008-ban még egy felvidéki tájegységet láthattunk vendégül, a Bodrogközt, valamint Székelyföldről is érkezett egy csoport, Kézdivásárhely környékéről.
2008-ban jubileumi tábort szerveztünk, melynek végén egész napos szakmai konferenciát hívtunk össze, „Csak tiszta forrásból” A hagyomány átörökítésének módszertana címmel, melyre számos hazai és határontúli szakember látogatott el. Itt volt többek között Kallós Zoli bácsi, Dr, Pozsony Ferenc, Raj Rozália, Kóka Rozália, Dr.Ratkó Lujza, Bécsi-Balázs Gyöngy, Vári-Fábián László, valamint számos partnerszervezet vezetője, munkatársa.
A konferencián kicserélhették tapasztalataikat, megoszthatták egymással és a szakmabeliekkel a fontosabb teendőket, rájuk váró feladatokat.
A konferenciát egész napos rendezvénysorozat kísérte, számos fellépővel, előadóval. Bővebben a www.tkka.hu weblapon.
2009-ben az erdélyi Mezőséget Szék település képviselte, s ő jelenlétük egy újabb üde színfolt volt a tábor történetében, hiszen innen most voltak először jelen.
2010-ben Szamosvölgy, mint tájegység megjelenésével egy újabb szórvány vidéket sikerült bevonnunk munkákba, valamint az Ung-vidék megjelenése egy üde színfoltként színesítette táborunkat.
 2011-ben Bihart képviselve Élesd település gyerekei vehettek részt újonnan ebben a táborban.
 
Az elmúlt években, gyerekeinkben ilyen módon sikerült elültetni nemzeti örökségünk, régi népi hagyományaink iránti érdeklődést, tiszteletet. Igyekszünk kialakítani bennük az igényt ezek megőrzésére, mindennapjainkban történő ápolására.
  A táborba érkező gyerekek számára óriási jelentőségű az anyaországi támogatás felismerése. Éreztetnünk kell azt, hogy támogatjuk, segítjük őket nyelvük megőrzésében, ápolásában. Az elmúlt táborok alkalmával bepillantást nyerhettek a magyar történelem alapjaiba, közelebb kerültek a Biblia és hit világához, ugyanakkor adtak némi ízelítőt nyelvi gazdagságukból, bemutatták kultúrájuk egy részét.
  Már az első táborok szervezésekor felmerült bennünk az a gondolat, hogy váljon hagyománnyá a határon túli gyerekek táboroztatása Tuzséron. 2017-ben is szeretnénk folytatni ezt a szép és nemes munkát, hasonló szándékkal és célkitűzéssel.
A tábor hasonló formában történő zökkenőmentes lebonyolításához a kellő anyagi feltételek biztosítása elengedhetetlenül szükséges.
A kézműves tábor tárgyi feltételeinek biztosítása mellett jelentős kiadás a határon túlról érkező gyerekek utaztatása, felnőtt kísérők elszállásolása, étkeztetése, a fellépő előadók tiszteletdíja.
A táborral kapcsolatos főbb elképzeléseink a mellékelt programtervezetben találhatóak.
Táborunk lebonyolítását az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan, a "Tuzsér Községért" Közalapítvány vállalta el.
  Úgy gondoljuk, hogy szükség van összetartozásunk, kultúránk, hagyományaink, örökségünk megőrzésére, erősítésére, mert ez tarthat meg bennünket ebben az új évezredben, s így lehetünk teljes jogú tagjai az Európai Uniónak.
                               
                  Köszönettel:  a szervezők
                             
XIX. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor, Tuzsér - tervezet
Időponja: 2017. június 26 - 2017. július 8-ig
helyszíne: Tuzsér, Művelődési Ház
tervezett résztvevők:
          - Ukrajna, Kárpátalja: Aknaszlatina ( volt Máramaros vármegye)
          - Szlovákia, Felvidék: Palócföld: Fülek (volt Nógrád vármegye)
                                              Bodrogköz: Nagytárkány (volt Zemplén vármegye)
          - Szerbia, Vajdaság: Magyarkanizsa (volt Bács-Bodrog vármegye)
          - Románia, Erdély: Gyergyó: Gyergyószárhegy, (volt Csík vármegye)
                                           Gyimes: Gyimesbükk,Gyimesközéplok ( volt Csík vármegye)
                                           Mezőség: Magyardécse ( volt Szolnok-Doboka vármegye)
                                           Kalotaszeg:Kalotaszentkirály (volt Kolozs vármegye)
                                           Barcaság: Négyfalu (volt Brassó vármegye)
                                           Szilágyság: Szilágynagyfalu, ( volt Szilágy vármegye)
                           
  Terveink szerint tájegységenként négy gyerek és egy felnőtt kísérő, Tuzsérról 20-25 gyerek és a foglalkozásvezetők vesznek részt a táborban. A táborlakó gyerekek életkora: 10-15 év.
A szállást a Kastély-Szálló biztosítja a tábor részére.
  Foglalkozások:
- magyar nyelv-és történelem, témakörök: eredetmondák, regék, honfoglalás,
- kézműves foglalkozások
- táncházak, népdaltanulás
  Természetes anyagok felhasználásával játékok készítése, ősi, népi kézműves technikák megismertetése, képzet-és képzeletvilág gazdagítása, magyar népművészeti ismeretek bővítése a célunk, melyet különböző technikák alkalmazásával - mint az agyagozás, korongolás, fonás, gyöngyfűzés, nemezezés, batikolás, csuhébaba készítés, fafaragás, hímzés, bőrözés, szövés, makramézás, kosárfonás stb. – kívánunk elérni.
A délelőtti elméleti foglalkozásokat követik a délutáni kézműves foglalkozások, a szabadidő hasznos eltöltésére kiváló lehetőség nyílik a Tisza partján, ahol fürdőzés, evezés mellett lehetőség kínálkozik közös főzésre, tábortűz melletti beszélgetésekre, éneklésre is. A sportpályán a labdajátékokat kedvelők is űzhetik a labdát. Hétfőtől péntekig reggel 9-től este 19.00 óráig tartanak a foglalkozások.
A tábor zárásakor kiállítást rendezünk a gyerekek alkotásaiból, illetve népi játékokat mutatnak be a gyerekeink a vendégeknek. Meghívott népi iparművészek, népművészek alkotásaiból kirakodóvásár is színesíti a napot. Este táncházzal zárjuk a tábort.
  A tábor második felében vendégünk lesz a Pergő Együttes, akik egyrészt kísérni fogják a tuzséri és a vendég csoportok bemutatkozásait, (szatmári, Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség, Moldva, Gyimes, Gyergyó,) valamint daltanulást és tánctanítást is fognak végezni.
Egyébként minden csoport egy max.20 perces műsorral mutatkozik be a saját napján, melynek bizonyos elemeit át is kell adják. Gondolunk itt a tánctanulásra, daltanulásra, népi játékokra. A csoportokat helyi pedagógusok, ottani civilszervezetek, iskolák, egyházak munkatársai kísérik, akik nagy segítségünkre vannak a tábor munkálataiban.
Július 8-án egy egész napos rendezvényt generálunk a táborzáró napon. Kiállítást rendezünk a gyerekek alkotásaiból, illetve népi játékokat mutatnak be a gyerekeink a vendégeknek. Meghívott népi iparművészek, népművészek alkotásaiból kirakodóvásár is színesíti a napot. Lesz népi ételek főzése, tájegységenként, színházi előadás, gólyalábasok, stb…Este táncházzal zárjuk a tábort.
Tervezett költségvetés:
I. Utaztatás: 900.000 Ft
II. Anyagköltség: 300.000 Ft
III. Fellépti díjak, tiszteletdíjak 1.150.000 Ft
IV. Szállás költség : 100.000 Ft
V. Csoportos étkezés: 1.250.000 Ft
VI. Egyéb költség: (Szervezési költs.,PR. Web-lap, stb..) 500.000 Ft
Összesen: 4.200.000 Ft
               
"TUZSÉR KÖZSÉGÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
H-4623. Tuzsér, Kossuth út 70. tel. /fax: 06-45-441-001
Alapításának éve: 1992.
Cégbírósági bejegyzésének száma: 1600/Pk.60165/1994
Számlaszáma: 11744034-20023508-00000000
Számlavezetője: OTP Kisvárda Szent László út 30. Pf.: 79. 4601.
Adószáma: 18796317-1-15
Közhasznú jogállása: Közhasznú (2016.12.08 - )
A közalapítvány működési területe: kultúra, szabadidő, közművelődés, oktatás, sport, művészeti tevékenység.
A közalapítvány célja a lakosság környezeti, természetvédelmi helyzetének javítása, oktatás, sport, kultúra, művészet támogatása, az egészségesebb életmód elősegítése. .
A közalapítvány nyitott, vagyonának felhasználása a kuratórium döntése alapján történik.

Landing Page Maker