XXII. Kárpát-medencei
kézműves- és hagyományápoló tábor

Hosszú évek óta hagyomány Tuzséron a nyaranta megrendezésre kerülő gyermek-kézműves tábor. Az elmúlt huszonegy esztendőben a millenniumi események szellemiségében gondoltunk a tábor kibővítésére: ötvözni a tuzséri hagyományokat a határon túl élő magyarság kultúrájával.

Az 1999-es tábort ennek keretében szerveztük meg. Húsz moldvai csángó ¬magyar gyermek érkezett hozzánk felnőtt kísérőkkel, és töltött el nálunk két felejthetetlen hetet.

A 2000-es és 2001-es táborokat már a millenniumi események, illetve hangulat keretében rendeztük meg.

Úgy gondoltuk, hogy a tábor megfelelő keretet nyújt egy a Kárpát-medencében és Moldvában, egységben, illetve szórványban élő népcsoportokat átfogó tábor megrendezésére.

2000-ben a táborunkba érkeztek gyerekek kísérőikkel a Kárpátaljáról 7 fő, Gyergyóból 6, Gyimesből 8, Moldvából 8, Vajdaságból 7, Horvátországból 6, Tuzsérról 25 gyerek vett részt a táborban. Tuzséri foglalkozásvezetők 10 fővel segítették a tábor munkáját.

2001-ben a tábor résztvevői hasonló létszámmal, és az előzőekben felsorolt helyekről érkeztek. Ebben az évben sikerült a Felvidéket is bevonnunk. Minden évben más-más gyerekek kapnak meghívást, ennek eredményeként egyre több gyerek élvezheti a két hetes ittlétet, munkát.

2002-ben a Mezőségből, valamint a Barcaságból (Hétfalusi csángók) is hívtunk meg gyerekeket, akik örömmel tettek eleget ezen felkérésnek. A tábor megtartotta kézműves jellegét, de emellett a különböző tájegységekről érkező gyerekek bemutatták dalaikat, táncaikat, népszokásaikat. Ezzel sikerült megismertetnünk az egymástól földrajzilag távol álló, de gyökereiben nagyon hasonló kultúrákat.

A kézműves foglalkozások tematikáját a megismert eredetregék, történelmi mondák adták, ezzel mélyítettük a határainkon túli és tuzséri gyerekek azonosságtudatát.

2003-ban az előzőekhez hasonlóan szerveztük meg a tábort, a meghívott gyerekek között megjelentek a kalotaszegi vendégek is.

2005-ben két újabb régió gyerekeit sikerült bevonnunk, ezek Szilágyságból, illetve a Dél-erdélyi Déváról, a Böjte atya vetette árvaházból érkeztek közénk, s színesítették a tábor minden napjait.

2006-ban Felvidékről sikerült egy, a Palócföldet, képviselő csoportot meghívnunk.

2008-ban még egy felvidéki tájegységet láthattunk vendégül, a Bodrogközt, valamint Székelyföldről is érkezett egy csoport, Kézdivásárhely környékéről.

2008-ban jubileumi tábort szerveztünk, melynek végén egész napos szakmai konferenciát hívtunk össze, „Csak tiszta forrásból” A hagyomány átörökítésének módszertana címmel, melyre számos hazai és határontúli szakember látogatott el. Itt volt többek között Kallós Zoli bácsi, Dr, Pozsony Ferenc, Raj Rozália, Kóka Rozália, Dr.Ratkó Lujza, Bécsi-Balázs Gyöngy, Vári-Fábián László, valamint számos partnerszervezet vezetője, munkatársa.

A konferencián kicserélhették tapasztalataikat, megoszthatták egymással és a szakmabeliekkel a fontosabb teendőket, rájuk váró feladatokat.

A konferenciát egész napos rendezvénysorozat kísérte, számos fellépővel, előadóval. Bővebben a www.tkka.hu weblapon.

2009-ben az erdélyi Mezőséget Szék település képviselte, s ő jelenlétük egy újabb üde színfolt volt a tábor történetében, hiszen innen most voltak először jelen.

2010-ben Szamosvölgy, mint tájegység megjelenésével egy újabb szórvány vidéket sikerült bevonnunk munkákba, valamint az Ung-vidék megjelenése egy üde színfoltként színesítette táborunkat.

 2011-ben Bihart képviselve Élesd település gyerekei vehettek részt újonnan ebben a táborban.

Az elmúlt években, gyerekeinkben ilyen módon sikerült elültetni nemzeti örökségünk, régi népi hagyományaink iránti érdeklődést, tiszteletet. Igyekszünk kialakítani bennük az igényt ezek megőrzésére, mindennapjainkban történő ápolására.

  A táborba érkező gyerekek számára óriási jelentőségű az anyaországi támogatás felismerése. Éreztetnünk kell azt, hogy támogatjuk, segítjük őket nyelvük megőrzésében, ápolásában. Az elmúlt táborok alkalmával bepillantást nyerhettek a magyar történelem alapjaiba, közelebb kerültek a Biblia és hit világához, ugyanakkor adtak némi ízelítőt nyelvi gazdagságukból, bemutatták kultúrájuk egy részét.

  Már az első táborok szervezésekor felmerült bennünk az a gondolat, hogy váljon hagyománnyá a határon túli gyerekek táboroztatása Tuzséron. 2020-ban is szeretnénk folytatni ezt a szép és nemes munkát, hasonló szándékkal és célkitűzéssel.

A tábor hasonló formában történő zökkenőmentes lebonyolításához a kellő anyagi feltételek biztosítása elengedhetetlenül szükséges.

A kézműves tábor tárgyi feltételeinek biztosítása mellett jelentős kiadás a határon túlról érkező gyerekek utaztatása, felnőtt kísérők elszállásolása, étkeztetése, a fellépő előadók tiszteletdíja.

A táborral kapcsolatos főbb elképzeléseink a mellékelt programtervezetben találhatóak.

Táborunk lebonyolítását az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan, a "Tuzsér Községért" Közalapítvány vállalta el.

  Úgy gondoljuk, hogy szükség van összetartozásunk, kultúránk, hagyományaink, örökségünk megőrzésére, erősítésére, mert ez tarthat meg bennünket ebben az új évezredben.

 2020-ban és 2021-ben sajnos a világ Pandémia miatt nem valósulhatott meg táborunk, de idén már reméljük, nem fogja semmi sem megakadályozni a folytatást.

Köszönettel:
a szervezők

Programtervezet letöltése


Website Building Software