Kárpát-Fest
Minden, ami kultúra


Beszámoló a Kárpát-Fest - Minden, ami kultúra elnevezésű rendezvénysorozatról

Tuzsérra jellemző a pezsgő kulturális élet, s hosszú évekre tekint vissza a hasonló jellegű rendezvények szervezése is. A korábbi esztendőkben már jelen volt a falu életében számtalan program, mely egy témát boncolgatott, vagy tematikusan kínált tartalmas és hasznos szabadidőtöltést, illetve jeles napok, ünnepnapok, évfordulók eseményeire, hívta fel a figyelmet.
Az elmúlt esztendőkben csatlakoztunk többek között a Reneszánsz évhez, az 1848/49 évfordulóhoz, valamint a Rákóczi-szabadságharc eseményeit, hátterét, következményeit, hatásait közelítettük meg hasonló módszerrel. Természetesen sok más egyéb rendezvény is megvalósult már azóta, hiszen, 2012-ben 20 éves volt az alapítványunk.
Az az alapítvány, mely 1992 óta működik. A Tuzsér Községért Közalapítvány rendszeres támogatója a helyi kulturális életnek, sőt néhány éve maga is generálja nemcsak a helyi lakosoknak, de a környéken élőknek is a programokat, rendezvényeket. Az elmúlt több mint 20 évben, számtalan alkalommal igazolódott az alapítók szándéka, s ennek következtében a szervezet már régen kinőtte a települési hatókörét, melynek nagyon sokan örülnek határon innen, és azon túl is. A civil szervezet eddigi ténykedése kapcsán, elsősorban közművelődés és kultúra területén az elmúlt 6-8 esztendőben, a környezetünkben elismerésre és irigylésre méltó eredményeket produkált, mint a település lakóinak, mind az ide látogatóknak egyaránt, legyen az előadó, fellépő vagy vendég.
A rendezvények helyszíne a Lónyay-kastély szárnyépülete a Művelődési Ház, vagy maga a kastély és környezete. Sok esetben össze is mosódik a szervezők kiléte a Művelődési Ház szervezőivel, már csak azért is, mert az alapítvány munkatársa egyben az elmúlt 5 esztendőben megegyezett a Művelődési Ház kulturális szervezőjével. 2014 márc.8-tól az alapítvány látja el a közművelődési feladatokat a településen, közművelődési megállapodás keretében. Így az itt folyó munka sokkal egyszerűbbé és rugalmasabbá vált.
A számtalan program, esemény egyaránt szólt gyereknek és felnőttnek, helyinek és vendégnek, valamint a könnyedebb szórakozást választótól a tudományos igényességet is kielégítő érdeklődőnek. Rendezvényeinken gyakran választottunk olyan témát, előadót, területet, mely bizony a Kárpát-medence magyarlakta területeit kötötte össze, legyen az közművelődés, tudomány, szórakozás.
Az elmúlt évben arra gondoltunk, hogy ezt a szerteágazó tevékenységet, mellyel a kultúrát közvetítjük a „nagyérdeműnek” jó lenne egybe gyúrni, s egy olyan összművészeti rendezvénysorozatot megvalósítani, mely a kultúra szolgálatában marad, de igyekszik számos területét megjeleníteni továbbra is. Az eddigi tevékenységeinket figyelembe véve, egy nagy fesztivált képzeltünk el, mely Kárpát-medencei szintű lenne.
Így született meg a Kárpát-Fest – minden, ami kultúra- elnevezésű rendezvény ötlete, melynek három alappillére volt, melyek természetesen korábbi kisebb rendezvényeket is beolvasztották, a táborok közötti időszakban.
- Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor
- Nyári Zenei Fesztivál a Lónyay-ban
- TICCE alkotótábor vándortábora (Bodroglözi és Ung-vidéki Alkotók Társasága)
Az első két pillér már évek óta megvalósul, a harmadik pedig most volt először nálunk, illeszkedve a fesztivál jellegéhez, hatóköréhez.
Ebben a formában most második alkalommal volt összevonva számos korábbi, külön-külön megvalósuló rendezvényünk, melyek önállóan is sikeresek voltak, de így felfűzve komplexebb élményt, kikapcsolódást nyújtottak az el/ide látogatóknak, valamint átfogó képet adtak a magyar kultúra páratlan értékéről. Ugyanakkor jobban megismerhették a határon túli kulturális életet is, valamint a közvetítőket, szereplőket, kik fáradhatatlanul őrzik, ápolják, közvetítik ezt az ezred évnyi kincset, melyet oly sokszor próbáltak már elvenni tőlünk.
Szerintünk egy olyan kulturális, művészeti tartalommal bíró fesztivál valósult meg, mely a maga nemében egyedül álló.
A fesztivál keretében színvonalas előadások, fellépők, kiállítók jelentek meg, kik méltóan képviselik a magyar kultúrát nem csak itthon, de a Kárpát-medencében, sőt még azon is túl.
Tehát a meghívottak között jelen voltak hazai és határon túli színházi előadások, néptánccsoportok, zenészek, előadóművészek, kiállítók.
Igyekeztünk a kultúra széles palettájából minél többet megjeleníteni, számos területet érintve, hogy mindenki megtalálhassa a kedvére való előadásokat.
A Kárpát-Festen 22 előadó, 18 előadás, 4 kiállítás, 3 helyszín várta a nagyérdeműt.
Ilyen óriási feladatot nyílván nem egyedül valósítottunk meg, ezért a szakmaiságra, színvonalra ügyelve a következő partnereket vontuk be már a tervezésbe is, majd a megvalósításba is:
  Teleki László Alapítvány
  Nagyközségi Önkormányzat Tuzsér
A Fesztivál elemei, időpontjai a következők voltak:
  Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor: 2017.06.26-07.08
  Kárpát-Fest: 2017.07.08-07.16
  TICCE alkotó tábor 2017.07.17-07.21
  .
Helyszínek: Tuzsér, Lónyay-kastély területe
Kísérő programok voltak: kirakodó vásár, kiállítások,

1, elem: XIX. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor
 Hosszú évek óta hagyomány a Tuzséron megrendezésre kerülő gyermek kézműves tábor.
Először 1999-ben gondoltunk a tábor kibővítésére, ötvözni a tuzséri hagyományokat a határainkon túl élő magyarság kultúrájával. 1999-ben 19 gyerek és 4 fő kísérő érkezett hozzánk a moldvai csángó magyarok köréből, s töltöttek el nálunk közel 2 hetet. Ennek a tábornak a sikerén felbuzdulva, a millennium jegyében szerveztük meg a 2000-es tábort, melyen 35 gyerek és 8 felnőtt kísérő vett részt a határon túli magyarságot képviselve. Célunk az volt, hogy a millenniumi esztendő keretein belül a Kárpát-medencében és Moldvában egységben, illetve szórványban élő magyar népcsoportokat átfogó tábort szervezzünk. Azóta az eddigi esztendőkben most már „hagyományosan” megrendeztük,- rendezzük táborainkat úgy, hogy szinte évről-évre sikerült új csoportokkal bővíteni a táborunkat.
  A „Tuzsér Községért” Közalapítvány minden esztendőben vállalta a házigazda szerepét, a Nagyközségi Önkormányzat biztosította a vendégeink elszállásolását, a 2014 év végén átadott Ifjúsági szálláshelyen, mely az idén 35 fő volt.
A kiadásaink fedezésére pályázatok, kérelmek útján a következő helyekről kaptunk támogatást:
- Nemzeti Kulturális Alapprogram
- Bethlen Gábor Alap
- Nagyközségi Önkormányzat Tuzsér
- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Taurus Carbonpack
- Miniszterelnökség, Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság
- Zámbó József
- Carbon Black Ltd.
- Borkó Károly
- Mátyus András
- Polgári Magyarországért Alapítvány
- Kanadai Magyar Alap
- Béres Alapítvány
- Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat
- Szent György Lovagrend
- Erdért ZRT
- Szerencsejáték Service Nonprofit KFT
- Jósa András Múzeum Nyíregyháza
- Rétköz Múzeum Kisvárda
- Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Református Diakóniai Központ
- Teleki László Alapítvány
Az idei tábor 2017.06.26 -07.08.-ig tartott, a Lónyay- kastély területén., a Kárpát-Fest - minden, ami kultúra – elnevezésű program keretein belül.
A résztvevő vendégek a következő helyekről érkeztek:
- Gyergyó: Gyergyószárhegy,Gyergyóújfalu, 7+3 fő
- Ung-vidék: Nagykapos 4+1 fő
- Hétfalu: Négyfalu, 4+1 fő
- Szilágyság: Szilágynagyfalu, 4+1 fő
- Kárpátalja: Aknaszlatina, 4+1 fő
- Vajdaság: Magyarkanizsa 4+1 fő
- Tuzsér 19+9 fő foglalkozásvezető
A határon túli gyerekeket 1-1 felnőtt kísérte, de a Gyergyóiaknál csere is volt, valamint +1 fő is jelen volt.
A foglalkozások tematikája az előző éviekhez hasonlóan lett kidolgozva. A délelőtti elméleti foglalkozások fő témája a magyarság eredete, származása, a honfoglalás, valamint az elcsatolt területek kapcsolata az anyaországgal. A magyarság eredetét versek, regék, mondák formájában mutattuk be, igyekezve mélyíteni magyarságtudatukat.(Szózat, Himnusz, Rege a csodaszarvasról, stb.).
A délelőtti foglalkozás része volt még népi játékok tanulása, kipróbálása is, valamint dal,- tánctanulás is.
A közös ebédet követően, igyekeztünk eljutni a Tisza partra, ahol a folyó hűsítő habjaiban kerestünk volna menedéket a nagy hőség ellen, de sajnos az időjárás nem fogadott kegyeibe minket, a folyó a magas vízállás miatt fürdésre alkalmatlan volt.
Így délután 1/2 3-kor kezdődtek a kézműves foglalkozások. Működött még gyöngyszövő, gyöngyfűző,, makramézó, rongy babakészítő, csuhé virág, hímző, valamint nemezelő „műhely” is. Az alapítvány tulajdonában lévő 2 db régi, tuzséri szövőszéken, valamint számos szövőkereten is nagyon szép munkák születtek.
A foglalkozások után bemutatkozó esteket tartottunk, tájegységenként. A fellépő csoportok hozták magukkal a népviseletüket, népdalaikat, népzenéjüket, néptáncaikat, régi népszokásaikat. A rövid, (max.20 perc) de annál sikeresebb bemutatkozás után, az éppen aktuális csoport tánc és dal tanulás formájában átadta tudását a többieknek.
Az itt lévő gyerekek jóvoltából a Kárpát-medence számos tájegységének népviseletével, néptáncával, népdalával megismerkedhettünk. Újra ráébredve arra, hogy a magyar kultúra páratlan értékű és szépségű kincseit nekünk, utódoknak kell ápolni, őrizni, s életben tartani!!!
Vasárnap részt vettünk római katolikus misén, Mándokon, melyre megegyezés szerint elment az egész tábor. Gyerekeink felöltötték viseletüket és így ünnepi, vasárnapi hangulat lengte be a templomot.
Délután elkezdődtek a zenei kísérettel megvalósuló táncházak, elsőnek egy szatmári, melyben a Pergő Együttes húzta a talp alá valót.
A táborunk második felében a zenekar továbbra is vendégünk maradt, hiszen szilágysági, dél-alföldi, valamint felcsíki, gyímesi és moldvai táncházat is tartottak. Segítségükkel a bemutatkozásokat és az esti táncházakat is élő zene kíséretében rendezhettük meg. A jó hangulatú estéinket- szintén hagyományosan- egy moldvai imádság (A fényes nap) eléneklésével fejeztük be.
Az idén tizenharmadik alkalommal rendeztünk a tábor életében népdal, mesemondó, ill. szóló és páros tánc kategóriákban versenyt. A gyerekek nagy izgalommal készültek a megmérettetésre, így szép számban jelentkeztek. A gyerekek díjazását a Jósa András Múzeum, valamint a Rétköz Múzeum felajánlásából tudtuk megoldani. Először a helyezettek, majd a résztvevők, később pedig minden táborlakó kapott az értékes könyvekből.
A táborzáró rendezvényünk idén is egész naposra sikeredett.
A de. 10.00 –kor kezdő rendezvény gólyalábasokkal indult, majd egy színházi előadást is láthattak a táborlakók, de az ide látogató helyiek is, valamint vendégek is.
A kastély udvarán kisebb kirakodóvásárt szerveztünk, melyek fogadták a vásározni vágyó érdeklődőket. Fajáték készítő, fazekas, ásványos, gyöngyfűző árusok kínálták portékáikat.
Ebéd után már a Kárpát- Fest programját nézhették az érdeklődők, pontosan az Érmellék-i Érmihályfalváról érkező Móka Színjátszó Csoport előadását élvezhették mind a táborlakók, mind a vendégek.
Ezt követte a szokásos táborzáró gála műsor, mely az időjárás miatt az idén is Műv.Házban volt, ahol az előző napon lezajlott verseny díjazottjai is elkápráztatták a nagyérdeműt, majd egy közös produkció zárta műsort, melyet az elmúlt kéthétben tanultak a gyerekek.
A táborlakók, valamint az ellátogató Tuzsériak és vendégek számára óriási élményt jelentett a táborzáró rendezvény, hiszen „kis” Kárpát-medence számos pontjáról hallhattak - láthattak szebbnél-szebb dalokat, táncokat, viseleteket.
A gálát követően a gyerekek által készített tárgyakból rendeztünk kiállítást, ahol megmutathattuk azt, mi is történt itt az elmúlt két hét folyamán. A gyerekek színes népviselete, az előadott népdalok, táncok, még azok szívét is megdobogtatták, akik eddig nem érezték át e táborok fontosságát. A jó hangulatú délutánt a tábor munkáiból nyitott kiállítással fejeztük be, mely röviddel megnyitása után már lebontásra is került, hiszen a lakók már másnap hajnaltól folyamatosan hagyták el településünket.
Mint említettem, a tábor az idén is integrálódott a Kárpát-Fest – minden ami kultúra – elnevezésű programsorozathoz, s a tábor záró napja a Fest zenésebb, színpadiasabb napjának nyitónapja is volt egyben.
Tehát a táborhoz tematikusan illeszkedő produkcióval zárult/nyilt a rendezvény, hiszen az Érmihályfalv-i Nyíló Akác Néptánc Együttes adott egy műsort. A műsor színvonalas volt, s nagyszerűen illeszkedett a táborunkhoz.
Úgy érezzük, kitűzött céljainkat elértük. Tárgyi emlékek nem maradtak a táborból, hiszen mindenki haza vihette az általa készített alkotást. A gyerekek nagy érdeklődéssel, és annál nagyobb szorgalommal vettek rész az elméleti, kézműves, valamint a hagyományőrző foglalkozásokon, táncházakban.
Hisszük azt, hogy ezekkel a táborokkal erősítjük mind a hazai, mind a határon túli gyerekek identitástudatát. Igyekszünk megerősíteni bennük azt a tudatot, hogy ők is szerves részei a magyar nemzetnek, s hogy a kultúránk közös, hiszen egy tőből fakad, mely így együtt alkotja az egyetemes magyar kultúrát, melynek megtartása, őrzése, továbbadása nem csak feladatunk, hanem kötelességünk is.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a községünkben élő emberek szívét újra és újra megérinti a tábor nemes célkitűzése, mert gyakran ajándékozták meg a táborlakóit különböző zöldségekkel, gyümölcsökkel.
Amennyiben e nemes cél érdekében sikerül segítő szándékú támogatókra találni, úgy a jövőben is tervezzük e hagyományt folytatni, vagyis a XX. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló táborunkat megrendezni!!
Szemelvény a táborban résztvevő gyerekek írásos véleményeiből:

„Kedves Feri Bácsi!
Elsősorban köszönöm, hogy itt lehettem! A tábor során rengeteg jó embert ismerhettem meg, akik remek barátokká váltak. Kiemelném közülük: Zsuzsit, Zsófit, Emesét, Vivient, Kristófot, Balázst, Kincsőt, Lucát, Eriket, Tibit, Likát.
Tetszettek a délelőtti programok Orsi nénivel, ami nagyon jól összehozta a csapatot. Délután a kézműves foglalkozásokon általában Kati néni asztalánál kötöttem ki.
Az időjárásról és a globális felmelegedésről (jelentsen bármit) nincs sok véleményem, lehetett volna kicsit enyhébb, de ez van.
Az ételekkel nem mindig voltam megelégedve, de sokszor finomat főztek, mondjuk most már utálom a felvágottas kenyeret. :D
Igazából nagyon sok mindent mesélhetnék, csak sajnos ezt a felnőttek is elolvassák majd…. De bátran mondhatom, hogy ez volt életem legszebb két hete!
Köszönjük Feri bácsi!
                                                                                                                                  (név nélkül)”

„Kedves Felügyelők, Igazgatók, Táborozók és Feri Bácsi!
Szilágyság nevében is köszönöm a meghívást és a lehetőséget arra, hogy új emberekkel ismerkedhettem meg, hogy megmérettethettem magam a többi táborozó kisdiákkal.
Első sorban köszönöm azt a sok jót, kedvességet, valamint gondoskodást amit kaptam/kaptunk. Úgy gondolom, hogy ez a „hagyomány ápoló” tábor a személyiségünkhöz, bölcsességünkhöz, valamint művelődésünkhöz tesz többet és ezért cserébe nekünk csak annyi a dolgunk, hogy szót fogadjunk, részt vegyünk a foglalkozásokon, valamint tiszteljük és figyeljünk társainkra és vezetőinkre.
Szuperül éreztem magam a többiekkel.
Nagyon élveztem az esti táncházat és énekléseket. Örülök, hogy a kaposi csipet csapattal kerültem egy szobába.
Utolsó sorban pedig még annyit, hogy ez a tábor ahogy meg van szervezve az úgy jó.
                                                                                                           Reinbold Vivien, Szilágyság
U.i: Bocsi a csúnya írásomért.”

„Kedves Feri Bácsi!
Köszönjük a meghívását a táborba! Nagyon nagy örömmel készültem és jöttem el, mert sok jót hallottam már Tuzsérról! A 2 hét alatt nagyon sok élményt szereztem, ezek közül a legtöbbet a tábor révén megismert barátaimmal szereztem. Nem emelnék ki neveket, mert akkor nagyon hosszú lenne a lista, de szuperül kijöttem, nagyon jól megvoltunk. A reggelig finomak voltak, főleg mikor mi készítettük azt. Orsi néni nagyon kedves volt velünk és innen is köszönöm, hogy tanulhattam ajaki táncokat tőle. A játékok is nagyon jók voltak, nagyon jól összerázta a csapatot. Több, kevesebb sikerrel, mindenki nagyon ügyes volt. A menzán az ebéd nem mindig volt a fogamra való, de mindig ettem belőle keveset. A Tiszán is nagyon finom volt az étel csak kár, hogy nem tudtunk egy kicsit fürödni. A fagyizás szuper volt, a fagyi tényleg olyan jó volt, mint ahogy másoktól hallottam.
A délutáni kézműves foglalkozások nagyon tetszettek. Legtöbbet Kati néni asztalánál makraméztam, de szőttem is Rózsika néninél és Márti néninél is batikoltam.
A foglalkozások közben nagyon tetszett, hogy mindig szólt zene és ez még jobban növelte a hangulatot.A vacsi sem volt mindig jó, de azt is megettem. A táncházak voltak az egyik kedvenceim a táborban. Tünde, Ervin bácsi nagyon szépen muzsikáltak és innen is köszönöm nekik, hogy ilyen sok szép dallal gazdagodhatott a tudásom. Gábor nagyon jó tanárunk volt és innen is köszönöm neki is a sok fáradozását. A többi vezető is nagyon kedves volt velünk, nekik is köszönöm, hogy ennyit törődtek velünk. Jutka a házi doktornőnk nagyon gondoskodóan foglalkozott velünk, innen is puszilom. Nagyon sokat foglalkozott velünk, tiszteletbeli második anyánk volt ebben a táborban. Nagyon sok dolgot tanultam ebben a táborban, sok táncot, éneket, türelmet, fegyelmet, odafigyelést és még sorolhatnám. Mint már említettem rengeteg barátot szereztem, akikkel nagyon összekovácsolódtunk és ha majd felnőttek leszünk, remélem ez a barátság meg fog maradni közöttünk. Nagyon tetszett, hogy sok már különböző országból jöttek gyerekek. Nagyon cuki volt mindenki. Nagyon hiányozni fog Tuzsér, az élmények és a barátok, de remélem a jubileumi 20-on újra találkozhatok majd a barátaimmal.
Nagyon köszönöm Feri bácsi, hogy abban az időben neki kezdett a tábor szervezésének, nagyon jó ötlet volt és remélem minél tovább őrizhetjük a saját hagyományainkat.
                                                                                              Bosznai Zsuzsa (Zsuzsi)
                                                                                   Magyarkanizsa, Vajdaság, Szerbia”

„Kedves Feri Bácsi! 2017.07.07.
Első alkalommal vettem részt a táborban. A két hét hosszú időnek bizonyult, mégis pillanatok alatt a végéhez értünk. Sok különböző országból való, velem egykorú gyereket ismertem meg és remélem hosszú távú kapcsolatokat alakítottam ki.
A délelőtti játékos, táncos programok Orsi nénivel remekül színesítették az ittlétet és az ismerkedésben nagyot löktek rajtunk. Az éneklés és a táncolás utánozhatatlan hangulatot rántott magával, ezt a kísérőknek és a zenekarnak köszönhetjük. A délutáni kézműves foglalkozások kellemes kikapcsolódást nyújtottak, új eddig nem ismert technikákat/alkotásmódot ismerhettünk meg, emellett sokat tanulhattunk. Habár az időjárás nem mindig állt a mi oldalunkon, a szabadidőben sikerült kellőképpen kiélveznünk a kastély csodás környezetébe tévedő napsütést.
Rengeteg tudással, élménnyel és új ismeretekkel gazdagodtam és boldogan jelentem ki, hogy a nyaram a lehető legjobban kezdődött. Voltak holtpontjaim és érzékeltem negatívumot is, de ez elmaradhatatlan, hisz ilyen a világ.
Összességében szeretném megköszönni, hogy itt lehettem, hálás vagyok mindazoknak, akik lehetővé tették ennek a két hétnek a nagyszerűségét és örömmel látnám még szívesen az itt megismerteket, az itteni környezetet.
Köszönöm!
Soltész Luca (Lulu) – Nagykapos, Felvidék, Szlovákia”

Végezetül álljon itt egy kísérő utólagosan részemre megküldött véleménye:
„Kedves Feri!
 A tuzséri tábor mindig magasra teszi a lécet. Az első tábor, amivel kezdődik a nyaram, öt éve. Az elsőbe úgy csöppentem bele, azt se tudtam, hová jövök. Azóta hazajárok. Sok különböző táborban voltam úgy gyerekként, mint felnőtt kísérőként, de ehhez hasonlóval még nem találkoztam. Vagyis az egyetlen, amelyet hasonlítani tudok a tuzsérihoz, az az otthoni, a sajátunk. Ennek teljesen más az összetétele, hiszen mi többnyire csak kevés gyereknek, azon belül is a saját egyesületünk csoportjai számára szervezzük a táborozásunk. Teljesen más a munkarendje is, de egy valami nagyon hasonló: a lelkülete.
Mi egyesületünk nagy családként működik már 21 éve, az utóbbi öt évben pedig azt tapasztaltam meg, hogy egy még ettől is nagyobb családnak is a része vagyok. A tuzséri tábor egy olyan közösséget alkot minden évben, amely nem csak arról a két hétről szól, sose csak két hétig vagyunk egy nagyon nagycsalád a résztvevő gyerekekkel, kézművesekkel, felnőtt kísérőkkel. Ez valahol örökre szól.
Mindig többként jövök haza Tuzsérról, még ha úgy is érzem, a szívemből mindig leszakad egy kis darabka, amikor felszállunk a vonatra.
Az ide évben nem csak közösségi, személyes szinten is nagyon sokat kaptam. Otthonról kissé meginogva a saját képességeimben, a saját hasznosságomban jöttem el. Megerősítettetek a tábor folyamán abban, hogy amit és ahogyan csinálom, az jó, hogy szükség van rám, hogy a világlátásom jó. Sokszor hiányzik az embernek a
megerősítés, én most nagyon jókor kaptam meg, nagyon jó helyen, nagyon jó emberektől. Köszönettel és hálával gondolok ezért mindig erre az egész közösségre.
Ötleteket és javaslatokat most nem írok. Bármi ami nem jó, vagy nem jól működik, úgyis kijavítjuk közösen. Ettől jobbra jelen pillanatban én nem tudnék tervezetet adni. Persze évközben, ha bármikor jön valami ötlet, javaslat, megírom! Begépelem Ervin jegyzetét is majd, amit a füzetembe írt, nem emlékszem, hogy az megvan -e neked. Nagyon remélem, hogy a jövő évi tábor előtt tudunk találkozni, és beszélni az ünnepi, huszadik táborról, hogy tudok a szervezésében segíteni, gondolataimmal, ötleteimmel hozzájárulni, hogy igazán szép jubileumot ünnepelhessünk.
Köszönöm az idei és az előző évek meghívását a gyerekek, a táncegyesület, de legfőképpen a saját nevemben!
További szép nyarat kívánok:
Jutka”
                                                                                                                                                                                 
2. elem: Kárpát-Fest
A Fest színpadiasabb, zenésebb része a táborzáró rendezvénnyel kezdődött, ahol gyerekprogramok, előadások, gálaműsor, valamint a Szalonna és Zenekara várta a nagyérdeműt.
A Fest programja a következő volt:
2017. július 8.
- Duó Trió gólyalábas műsora
- Pergő Egyesület bábszínháza
- Móka Színjátszó Csoport (Érmihályfalva)
- Nyíló Akác Néptánc Együttes (Érmihályfalva)
2017. július 9.
- Kodály Kórus acapella koncert
- Molnár Ferenc „Caramel” koncert
2017. július 10.
- Cintányéros cudar világ, avagy Kabaré 30 (MM Pódium Színház, Nagyvárad)
- Fortissimó koncert
2017. július 11.
- Arany Daloskönyv – Dsupin Pál és Csergő-Herczeg László előadása
- A Talamba Ütő Együttes és Horgas Eszter koncertje
2017. július 12.
- Kövekkel a zsebében (Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós)
- Sebestyén Márta és a Folk Embassy
- Radar koncert Kalapács Józseffel
2017. július 13.
- „Szél el ne hordja, eső el ne mossa” (Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, Beregszász)
- Papa Jazz Seven Koncert
2017. július 14.
- Miből van az asszony? Kóka Rozália előadása
- Vikidál Gyula és a Radar Együttes koncertje
2017. július 15.
- Ghymes Együttes koncertje
2017. július 16.
- Sólyom szárnyán..(Mandala Dalszínház)
Az időjárás kegyeibe fogadott minket, a Művelődési Házban megvalósult előadások mellett a nagyszínpadi koncerteket sem mosta el az eső, bár néha elég gyakran tekintettünk az ég felé.
A rendezvények vegyes létszámmal voltak látogatva, összességében 1.300-1.500 fő volt jelen az eseményeken. A látogatottságra jellemzőbb volt a stabilitás, mint az elmúlt esztendőben.
Az előadások, koncertek színvonala magas volt, hivatva a kultúrát közvetíteni. A látogatók elégedettek voltak a produkciókkal, némelyik kimagaslóan fantasztikus és páratlan élménnyel gazdagította a nagyérdeműt.
A Fest ezen része is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, tartalmas és magvas előadások tanúi, részesei lehettek a jelenlévők.

3. elem: TICCE vándortábor
Július 16-án a délutáni órákban indult útnak a Ticce kis családja kibővülve néhány meghívott vendéggel a Magyarországi Tuzsér községbe, hogy megkezdje szokásos nyári alkotó táborát. A kastély ódon falai közözött minden körülmény adott ahhoz, hogy a művészek szabadon engedhessék fantáziájukat és alkothassanak. Immár második alkalommal kell köszönetet mondanunk Tuzsér község vezetőségének és Klicsu Ferenc alpolgármesternek, hogy hat napra otthonra leltünk náluk. Vasárnap délután 17-órai kezdettel Fazekas László a Ticce elnöke megnyitotta a tábort köszöntve a résztvevőket, akik Felvidékről,az anyaországból, valamint néhányan Lengyelországból is érkeztek. Hála a támogatóknak és Királyhelmec városának az idén lehetőséget kapott kilenc gyermek is az alkotó táborban való részvételre.
Az esti órákban A ticce kincstárának egy részéből összeállított ünnepélyes kiállítás megnyitóval vette kezdetét a tábor, amelyen közreműködtek a Királyhelmeci Művészeti Alapiskola diákjai. A kiállítás a Múlt és jelen címet kapta, melyet előző napokban a helyiek felraktak a kiállító paravánokra.
38-éves múltunk nem létezne a jelen nélkül, mert amit nem ápolunk, az elhal, elkallódik -tehát nem lenne múltunk a jelen nélkül, ám jelenünk sem lenne a múlt nélkül. Azon vagyunk, hogy ez így is maradjon. Örömmel tapasztaltuk ,hogy a gyermekek, akik lehetőséget kaptak mennyire nyitottak arra ,hogy tanulhassanak és a felnőtt alkotók mennyire odaadóan adták azt, amit ez alatt a pár nap alatt átadhattak abból a tudásból, amit az évek hosszú során tanultak. Elmondhatjuk, hogy eredményes hetet zártunk.
Hat nap alatt 102 alkotás született .A csütörtök délelőtti rögtönzött kiállításon széles skálán mozgó tárlattal vártuk az érdeklődőket, melyről a Zemplén TV is beszámolt: olajfestmények, akryl festmények,forró viasszal alkotott képek,textilképek, rajzok üvegdíszek ,agyagdíszek és a kastélyról készült dombormű is bemutatásra került. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ez a majdnem harminc fős csapat alkothasson és nyomot hagyjon az utókornak.
Összegzés:
A Kárpát-Fest – minden, ami kultúra – programsorozat közel egy hónap alatt a Kárpát-medence kultúráját hozta el és mutatta be a nagyérdeműnek. A szervezők fáradhatatlanul dolgoztak a rendezvények sikeres megvalósulása érdekében, melyet az előadók, résztvevők a közönségnek úgy hálált meg, hogy ugyanazt a színvonalat kaptuk tőlük, mintha a legrangosabb fellépéseiken szoktak produkálni a közönségüknek.
A környezet, a hangulat színes kavalkáddá változtatta a rendezvényt, mely tényleg Kárpát-medencei szintű hangulatot teremtett. A tábor sokszínű, sok tájegységről érkezett gyerekserege, a bemutatott darabok, előadások sokszínűségében, a kiállítások, a konferencia témáiban minden alkalommal a politikai és földrajzi határokat lépegettük át. Változott az ország, de a nyelv, a kultúra az maradt!
A vándor tábor résztvevői is, határokat átlépve alkottak, hiszen a helyszín adta inspiráció mellett azért felvidéki témájú képek is készültek, s gondolatok Kárpátaljára is haza szálltak.
Összességében egy nagyon színvonalas rendezvénysorozat valósult meg, melynek lényegét a Festre látogatók is megértették. (azon vendégek is, melyek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, anyaországból érkeztek hozzánk)
Azt gondolom, hogy második alkalommal sokat tanultunk a tavalyi hibáinkból, de természetesen le fogjuk vonni a konzekvenciákat, s a jövőben még keményebben fogunk dolgozni annak érdekében, hogy még sikeresebb legyen a rendezvény, s még többen eljöjjenek!
A mellékelt DVD-én a Zemplén TV kisfilmje, valamint a Festen készült fotók találhatók, melyek a honlapunkra folyamatosan felkerültek.
                                                                                                                                                                                     
Tuzsér, 2017. augusztus 22.
                                                                                                                    Klicsu Ferenc
                                                                                                       főszervező, kuratóriumi titkár

Landing Page Software